forbrukslån

At forbrukslån kan ende opp med å bli dyrere enn forventet er en kjent sak. Realiteten er at ikke alle lån er skapt like. På noen lån ender du opp med å betale mer enn lånesummen i lånekostnader. Andre lån er mye rimeligere for månedsbudsjettet. Det er noen klare kjennetegn du kan se etter på et dårlig forbrukslån. Disse er relevante både før du søker, og på lånet du allerede har.

1. Lånet har høy rente

Det er en realitet at forbrukslån generelt har en høyere rente enn eksempelvis boliglån. Årsaken er at dette er lån uten sikkerhet. Banken tar ikke pant i eiendel, og tar dermed en større risiko på lånet. Prisen for deg som forbruker er en høyere rente.

Dette betyr ikke at alle usikrede lån har like høy rente. Et raskt søk på nettet viser store forskjeller på hvilken rentesats de ulike låntilbyderne tar. I tillegg blir rentesats bestemt etter du har søkt om lån. Din egen økonomi blir da en medvirkende faktor i hvilken rente du får. Resultatet kan være at du ender med et lån med større rentekostnader enn du kunne fått med en annen aktør. Det kan også være at du for to år siden fikk en høyere rente enn du ville fått i dag.

2. Forbrukslånet har høye månedlige gebyrkostnader

Det er ikke bare renten som avgjør hvor dyrt et lån er. I tillegg til en prosentvis rente, tar mange lånetilbydere et termingebyr. Dette er en fast kostnad som du betaler hver termin. Noen aktører er flinkere til å informere om dette enn andre.

Noen tilbyr gebyrfrie lån, mens andre tar opp mot 65 kr per termin. Dette er ikke nødvendigvis de største summene, men bidrar til totalkostnadene over tid. Desto mindre lånesummen er, desto mer vil gebyret påvirke hvor dyrt lånet egentlig er. For å se hvor dyrt ditt lån er, må du se på den effektive renten. Er denne høy sammenlignet med andre, betyr det at du totalt betaler unødvendig mye. Er renten over 100 %, som ikke er urealistisk, betaler du faktisk mer i rente og gebyr enn i avdrag.

3. Lånet har et høyt etableringsgebyr

I tillegg til termingebyr må du som regel betale et etableringsgebyr. Dette er en engangssum du betaler når du får lånet. Denne summen er ikke alltid inkludert i den effektive renten. Også her vil lånesummen påvirke hvor dyrt etableringsgebyret er. Et gebyr på rundt 1 000 kr vil påvirke totalkostnadene til et lån på 200 000 kr mindre enn et lån på 8 000 kr. Har du allerede et lån, er ikke dette så mye du kan gjøre noe med. For fremtidige lån, burde dette gebyret absolutt være med i vurderingen.

4. Forbrukslånet har lang nedbetalingstid

Har du et lån der du betaler minstekrav i avdrag, har du et unødvendig dyrt lån. Med lengre nedbetalingstid må du betale mye mer i renter og gebyr. Sørg derfor for å betale ned lånet så raskt du kan. Banken gir deg maksgrense, men du kan selv korte ned nedbetalingstiden.

5. Lånetilbyder reklamerer for ting de ikke kan love

Dette punktet handler mindre om karakteristikkene ved selve lånet, og mer om tegn på en mulig useriøs aktør. Reklamerer tilbyder med begrep som «Uten kredittsjekk» og «SMS-lån» er dette ting ingen kan gi i Norge. Uttrykk som «på dagen» og «på minuttet» kan også være villedende, og kan indikere dyre lån. Vær også obs på i hvilken grad tilbyder synliggjør alle kostnader. Et fokus på lav rente kan skjule en reelt høy effektiv rente.

Oppsummert

Noen lån er klart dårligere enn andre. Se etter rente, gebyr, og nedbetalingstid, både på eksisterende og nye lån. Før du søker hos en tilbyder bør du også vurdere hvilke informasjon tilbyder er mer og mindre tydelig på.